background image

п/п 

Вещество 

Пределы допустимого 

содержания, мг/кг  

28  Паратион-метил  и параоксон-метил  (в сумме)             

0,2 

29  Паратион-этил и параоксон-этил  (в сумме)  

0,5 

30  Пендиметалин 

0,1 

31  Пентахлоранизол 

0,01 

32  Перметрин и изомеры (в сумме)  

1,0 

33  Пиперонилбутоксид 

3.0 

34  Пиретрум (цинерин I, цинерин II, джасмолин I, 

джасмолин II, пиретрин I и пиретрин II в сумме) 

3,0 

35  Пиримифос-метил и с N-дезэтил- 

пиримифос-метил  в сумме 

4,0 

36  Пиримифос-этил 

0,05 

37  Протиофос 

0,05 

38  Профенофос 

0,1 

39  Процимидон 

0,1 

40  С-421 

0,02 

41  Текназен 

0,05 

Продолжение таблицы 5 

п/п 

Вещество 

Пределы допустимого 

содержания, мг/кг  

42  Тетрадифон 

0,3 

43  Фенвалерат 

1,5 

44  Фенитротион 

0,5 

45  Фенпропатрин 

0,03 

46  Фенсульфотион (в сумме) 

0,05 

47  Фентион (в сумме) 

0,05 

48  Фенхлорофос (сумма фенхлорофоса и 

фенхлорофосоксона) 

0,1 

49  τ-Флувалинат 

0,05 

50  Флуцитринат 

0,05 

51  Фонофос 

0,05 

52  Фозалон 

0,1 

53  Фосмет 

0,05 

54  Хлордан (сумма 

цис-

транс-

 и оксихлордана) 

0,05 

55  Хлорпирифос-метил 

0,1 

56  Хлорпирифос-этил 

0,2 

57  Хлортал-диметил 

0,01 

58  Хлорфенвинфос 

0,5 

59  λ-Цигалотрин 

1,0 

60  Циперметрин  и изомеры (в сумме) 

1,0 

61  Цифлутрин (в сумме) 

0,1 

62  Эндосульфан (изомеры и эндосульфана сульфат в сумме)   

3,0 

63  Эндрин 

0,05 

64  Этион 

2,0 

65  Этримфос 

0,05 

 

Значение пределов допустимого содержания остаточных пестицидов в 

Предыдущая <  | 2398  | > Следующая  | Главная  | pharma-14@mail.ru |  pharmacopeia.ru | Скачать в PDF